Yapay Sinir Ağları Nedir | Teknobeyin

Yapay Sinir Ağları Nedir

Yapay Sinir Ağları kısa adı ile YSA, bilgisayarların tıpkı insan gibi düşünebilmesi amacı ile tasarlanan, yapay sanal nöronları olan son derece karmaşık ama kullanımı çok basit bir yazılım ağıdır. Bu ağdan istifade edebilmek için 2-3 kod ezberlemek yeterlidir. Kabaca, insanların ekonomik analiz ihtiyaçları, gelecekle ilgili finansal ön görüleri, askeri alanlarda tahmin edilmesi istenen karmaşık problemler, bilim alanında yeni buluşlar için gerekli olan ve toparlanması zor olan ön görülerin bu ağla elde edilmesi dakikalar içinde mümkün oluyor.

Biraz daha açarsak; YSA Matlab adı verilen bir program içerisinde yer alan ve giriş –çıkış bilgileri verilerek, ağın eğitilmesi sağlanabilen çok kullanışlı bir programdır. Klasik programlar belli komutlar verilerek belli çıktılar verir. Ama YSA için önce giriş bilgileri ve sonuçlar bilgisi girilerek sanal nöronlar eğitilir, sonra yeni giriş bilgileri verilerek sistemin sonuçları tahmin etmesi istenir. Bu yeni sonuçları, YSA kendi nöronlarını kullanarak bir mantık ilişkisi içinde derler ve sonucu size verir.

YSA Kullanım Alanları

Yapay sinir ağları hemen her alanda kullanılabilir. Genelde yüksek lisans, doktora tezlerini hazırlayanlar için daha önce görülmemiş yeni sonuçları, eski sonuçlara göre yeniden mantık ilişkisi kurarak değerlendirir. Yeni sonuçları verir.  Bunu en iyi bir örnekle açıklayalım. YSA’ya bir bilgi girmeniz gerekir. Bu bilgi 1-2-3 veya daha fazla satır içeren bir Excel tablosunda ele aldığınız veriler olsun. Bu 3 giriş verisi ve bir çıkış verisi olacaktır. Basitçe X.Y.M= Z en basit biçimi ile 100 tane X bilgisi ve 100 tane Y ve M bilgisi girişleri temsil eder. Z bilgisi ise sonuçları temsil eder. Siz “input” diyerek X Y ve M bilgi satırını girdikten sonra artık “output” diyerek sonuç listesini de 100 veri olarak gireceksiniz. Ama bu üç satırın çarpıldığını veya bölündüğünü sistem kendi anlıyor.  Son aşamada siz yeni X,Y ve M verilerini girip sonuç girmeden, YSA’nın bu ilişkiyi, önceki bilgilere dayanarak kurmasını bekleyip sonuç üretmesini isteyebilirsiniz.

YSA daha önce girilen X,Y ve M bilgilerinin çarpılarak Z sonuç elde edildiğini mantığı ile ortaya çıkarıyor. Sonra sizin yeni verilerinizi ele alıp girişleri çarpıyor. Sonuç olarak size sunuyor. Yani sizin bu çarpma olayını YSA programına tanıtmanız gerekmiyor. O kendisi bu mantık ilişkisini kurabiliyor. Aynı şey böle çıkarma, matris determinant, türev ve integral alma için de geçerlidir. Giriş bilgileri karmaşıklaştırılabilir. YSA yine de sonuçları bulacaktır. Yani siz sözgelimi elinizdeki verileri 3-4-5-6-7  giriş olarak girebilir ve tek çıkış sütunu elde edebilirsiniz. Ola ki Y x Z:M+U =T  gibi bir veriye sahip olabilirsiniz. YSA bu çarpma bölme toplama veya varsa çıkarma işlemlerini kendi nöronlarını kullanarak ve ilişki kurarak çözebiliyor.

Yorum yapın